AKTUALNOŚCI

Strona główna
wydarzenia 2013_2014
wydarzenia 2012-2013
wydarzenia 2011-2012
archiwum 2011
kalendarz szkolny
świetlica szkolna
sport w szkole
plan lekcji 2014/2015
ogłoszenia
dla rodzicow
o patronie
koncepcja szkoły
dowozy
Statut
zestaw podreczników
kontakt

PROJEKTY EFS

multisport
3xR
przedsiebiorcza klasa
umiem pływać
NTŻ
wf z klasą
Inwestycja w samodoskonalenie
Chcemy być lepsi
Innowacyjny ekolog
Projekt dla rodziców
Ty też możesz się zmienić
RSwP
Pracownia przyrodnicza
SMOK

 

 

 

 

 

 

galeria zdjęć ] [ regulamin projektu ] zapytania ofertowe ]

 

"Umysł nie jest naczyniem do napełniania, lecz ogniem do rozpalenia"  - Plutarch

 

1.  Projekt  „Inwestycja w samodoskonalenie”  jest realizowany  przez Gminę Podgórzyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


2.  Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności pracy nad samorozwojem i potrzeby uczenia się przez całe życie  przez 60   mieszkańców  (40 kobiet i 20 mężczyzn), zamieszkujących 5  miejscowości na terenie Gminy Podgórzyn poprzez udział w trzydniowym 20 godzinnym szkoleniu.


3.  Projekt realizowany jest od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.  i zakłada 4 edycje szkoleń po 3 dni każda w terminach:
a) 8-10.02.2013
b) 22-24.02.2013
c) 1-3.03.2013
d) 15-17.03.2013
 

Szkolenia odbywają się w DW „Bałtyk” w  Przesiece. Uczestnicy szkoleń mają zapewnione wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów.

                                                            regulamin uczestnictwa do pobrania

 

 58-562 Podgórzyn ul. Żołnierska 113        kontakt;  szkolapod2@wp.pl    tel. 75 7621477