W lutym 2007 r. nasza szkoła złożyła formularz wniosku przystąpienia do projektu SMOK „Szkoła Myśląca O Każdym”, który współfinansowany był ze środków EFS. Został on opracowany i ogłoszony przez konsultantów Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz osoby wspierające. Był adresowany do wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Dolnego Śląska.

W marcu do konkursu stanęło ponad 200 szkół, z których zostało wyłonionych 60. Decydujący wpływ na wejście do projektu miał napisany program, w którym

o każdym uczniu myśli się w kategoriach jego mocnych stron, jego zainteresowań, pasji, uzdolnień i talentów, które właściwie zdiagnozowane i rozwijane stają się skutecznym atrybutem wejścia w dorosłe życie zawodowe.

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie otrzymała 124.813 zł. Środki te należało wykorzystać zgodnie z planem rocznym oraz kategoriami budżetowymi do końca marca 2008.

W naszej szkole były prowadzone warsztaty, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, organizowane były wycieczki piesze, rowerowe, wyjazdowe oraz rajdy. Uczniowie uczyli się pływać, fotografować, wyrażać swoje emocje w różnych formach werbalnych i niewerbalnych. Mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

To już się odbyło: