pracownia przyrodnicza
 
 

strona główna
o projekcie
Galeria
wycieczki
dokumenty
powrót do szkoły
 

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie 
"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" 
współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej      więcej......

      Wycieczki

 
Ulubione łącza

       

 I strona główna | o projekcie | Galeria | wycieczki | dokumenty | powrót do szkoły

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 02-08-11