AKTUALNOŚCI

Strona główna
wydarzenia 2012-2013
wydarzenia 2011-2012
archiwum 2011
kalendarz szkolny
świetlica szkolna
plan lekcji
ogłoszenia
dla rodzicow
o patronie
nasi nauczyciele
koncepcja szkoły
dowozy
Statut
zestaw podreczników
kontakt

PROJEKTY EFS

Inwestycja w samodoskonalenie
Chcemy być lepsi
Innowacyjny ekolog
Projekt dla rodziców
Ty też możesz się zmienić
RSwP
Pracownia przyrodnicza
SMOK

 

 

 

 

 

[ strona główna projektu ] warsztaty z pedagogiki cyrku ] warsztaty fotograficzne ] warsztaty z psychologiem ]

 

"Chcemy być lepsi"

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 

Proj.grupa Proj. III Grupa Proj. krakowiak Proj.Antypody Proj.Czworka Proj.Deszczowa Proj.II Grupa Proj.Mortale Proj.Plaza Proj.Stolik Proj.Walki Prok.Dawid

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE PN. „Chcemy być lepsi!”

§ 1.

Informacje o projekcie

1.      Projekt „Chcemy być lepsi!” ( nr projektu POKL.09.05.00-02-029/12) realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Podgórzynie z siedzibą w Podgórzynie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Ix. Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach; Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

2.      Biuro projektu znajduje się w  sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Podgórzynie, ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn i czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.

3.      Program obejmuje swym zasięgiem obszar pięciu miejscowości : Marczyce, Borowice, Przesieka, Podgórzyn, Zachełmie -  stanowiących obwód szkolny.

4.      Okres realizacji projektu: 1.X.2012r. – 31.V.2013r.

5.      Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
                                                                                                                   
                                                                                                                           pobierz regulamin

 58-562 Podgórzyn ul. Żołnierska 113        kontakt;  szkolapod2@wp.pl    tel. 75 7621477