AKTUALNOŚCI
 Strona główna
wydarzenia 2014/2015
archiwum do 2014
kalendarz szkolny.htm
plan lekcji
ogloszenia
zestaw podreczników
dowozy
świetlica szkolna
o patronie
koncepcja szkoly
Statut
kontakt

PROJEKTY EFS

wf z klasa
Inwestycja w samodoskonalenie
Chcemy byc lepsi
Innowacyjny ekolog
Projekt dla rodziców
I TY TEZ
RSwP
Pracownia przyrodnicza
SMOK

 

 

 

 

 

prace przed nadaniem ] Uroczystości nadania imienia2011 ]

 

O patronie

 

Historia Orła Białego

Godło, barwa i hymn to symbole narodowe. Są wyrazem jedności i towarzyszą narodowi w ważnych chwilach jego istnienia. Najstarszym polskim symbolem jest godło - Orzeł Biały na czerwonym polu.
     Już w starożytności orzeł symbolizował geniusz, wielkość i majestat. Używali go Babilończycy, Persowie, Hindusi i Grecy. W starożytnym Rzymie stał się symbolem władzy cesarskiej. Patronował legionom rzymskim wyruszającym na podbój świata.
     O początkach polskiego Orła Białego - godła i znaku książąt polskich, a później symbolu państwa, wiemy niewiele.
Wszyscy znamy legendę o tym, jak praojciec Polaków - Lech, znalazł w puszczy orle gniazdo i tam założył swoją siedzibę -   Gniezno. Szkoda, że to tylko legenda.
          Ten pradawny symbol siły, męstwa i monarszego majestatu był z początku znakiem herbowym książęcej dynastii Piastów. Kiedy w 1295 r. Przemysław I książę Wielkopolski, koronował się na króla - jego osobisty znak, Orzeł Biały, stał się godłem Królestwa Polskiego. Pieczęć majestatyczną Przemysława I zdobi wyobrażenie ukoronowanego Orła Białego i napis: "Zwrócił sam Najwyższy zwycięskie znaki Polakom".
     Panowanie ostatnich Piastów: Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego ugruntowało byt państwowy Królestwa Polskiego i utrwaliło symbolikę państwową. Biały Orzeł na czerwonym polu, ze złotą koroną na głowie i złotymi szponami oraz dziobem, na wieki stał się godłem Polski. Odtąd towarzyszył wojskom polskim na polach bitew, widniał na dokumentach państwowych i na monetach. Długoszowi zawdzięczamy opis chorągwi Królestwa Polskiego, chorągwi noszonej stale przed panującymi: "na czerwonym tle wyszyty był misternie Orzeł Biały z rozciągniętymi skrzydłami, dziobem rozwartym i koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego". Ta właśnie chorągiew górowała nad szeregami rycerstwa polskiego w bitwie pod Grunwaldem.
     W ciągu wieków zmieniał się kształt i wygląd Orła Białego, ulegał stylizacji zgodnie z duchem epoki. Był to jednak zawsze Orzeł Biały ze złotym dziobem, szponami i złotą koroną.
     Z wyobrażeniem orła związane jest najstarsze odznaczenie Rzeczpospolitej - Order Orła Białego.
 
Gdy w wyniku rozbiorów Polska utraciła swój byt państwowy, w świadomości Polaków utrwalił się wizerunek orła jako symbolu utraconej niepodległości. Jak najcenniejszą relikwię zabierali go ze sobą zesłańcy na daleką Syberię. Był też ornamentem biżuterii patriotycznej noszonej w czasie powstań narodowych. Odrodzone w 1918 r. państwo polskie przyjęło za swe godło orła w koronie. Korona nie symbolizowała jednak monarchii, ale znak niepodległego bytu narodu. W czasie I wojny światowej orzeł znów stał się znakiem polskości w okupowanym kraju i na frontach całego świata. W Polsce Ludowej godło państwa stanowił orzeł bez korony. Dla większości społeczeństwa oznaczało to utratę państwowej suwerenności. Dlatego też po załamaniu się systemu komunistycznego w Polsce, jedną z pierwszych decyzji sejmu było przywrócenie godłu korony.
     Historii narodu polskiego od wieków towarzyszy wizerunek tego królewskiego ptaka. Był z nami w dniach świetności i upadku. Ze znakiem orla polscy żołnierze szli w bój i oddawali swe życie za wolność Ojczyzny. To on symbolizował w okresie zniewolenia "tę, co nie zginęła".

 

 

 58-562 Podgórzyn ul. Żołnierska 113        kontakt;  szkolapod2@wp.pl    tel. 75 7621477