AKTUALNOŚCI

Strona główna
wydarzenia 2013_2014
wydarzenia 2012-2013
wydarzenia 2011-2012
archiwum 2011
kalendarz szkolny
świetlica szkolna
sport w szkole
plan lekcji 2014/2015
ogłoszenia
dla rodzicow
o patronie
koncepcja szkoły
dowozy
Statut
zestaw podreczników
kontakt

PROJEKTY EFS

wf z klasa
Inwestycja w samodoskonalenie
Chcemy byc lepsi
Innowacyjny ekolog
Projekt dla rodziców
I TY TEZ
RSwP
Pracownia przyrodnicza
SMOK

 

 

 

 

 

 

[ strona główna projektu ] galeria ] działania ]   


Sprawozdanie z obrad Sportowego Okrągłego Stołu

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie

 

 

I. Przygotowania do SOS w SP im. Orła Białego w Podgórzynie.

 

Uczniowie zostali zapoznani z ideą programu „Wf z klasą” już na apelu inaugurującym nowy rok szkolny, a następnie podczas lekcji wychowania fizycznego, na świetlicy szkolnej oraz podczas wypełniania ankiet.

Podczas przygotowań do debaty wyłoniono w każdej klasie 2-3 moderatorów, którzy mieli pomagać w efektywnym przeprowadzeniu spotkania. Ich zadania były spisane w formie instrukcji postępowania i należało zapoznać się z nimi w domu.

Informacja o SOS została odczytana w każdej klasie, ogłoszenia wywieszono na korytarzu szkolnym oraz zamieszczono na blogu i na stronie szkoły.

Nauczyciele pracujący w szkole wspierali realizację programu podczas przeprowadzania ankiet. Debatę zaplanowały i przeprowadziły nauczycielki odpowiedzialne za program – Danuta Szewczyk, Edyta Ziemba oraz Renata Twardowska.

 

II. Przeprowadzenie debaty.

Spotkanie Sportowego Okrągłego Stołu odbyło się 18.10.2013 na 2 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej. Wzięli w nim wszyscy uczniowie klas IV-VI (około 90 osób) wraz z nauczycielami.

Debatę otworzyła Pani Aneta Watemborska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie. Przywitała zgromadzonych uczniów oraz nauczycieli. Krótko przedstawiła cele programu „Wf z klasą” i podkreśliła, jak ważny jest on dla naszej szkoły.

Klasy zostały podzielone wcześniej na mniejsze grupy w taki sposób, by w każdej z nich znalazł się jeden moderator. Grupy siedziały osobno na oddzielnych materacach. Każdy moderator otrzymał kartki samoprzylepne. Jego zadaniem było kierowanie rozmową – dbałość o rozmawianie na temat, łagodzenie ewentualnych sporów, pomoc w formułowaniu wniosków.

Debatę prowadziła Edyta Ziemba, a jej przebieg został zarejestrowany na kamerze. Podczas spotkania zostały także wykonane zdjęcia.  W tej organizacyjnej części można było liczyć na pomoc wszystkich obecnych nauczycieli.

W przebieg debaty zaangażowali się wszyscy obecni. Prowadząca kierowała uwagę uczniów na poszczególne kwestie, następnie moderatorzy inicjowali rozmowy w swoich grupach, a głos zabierali wszyscy uczniowie poprzez wymianę doświadczeń i podczas zapisywania spostrzeżeń na samoprzylepnych kartkach. Zebrani nauczyciele udzielali pomocy grupom, które tego potrzebowały. Wnioski grup były zbierane każdorazowo na tablicy, gdzie moderatorzy przyklejali kartki. Następnie prowadząca odczytywała zapisy, by grupy mogły ustosunkować się do nich w kolejnych etapach pracy. Debata przebiegała bardzo sprawnie i widać było duże zaangażowanie grupy eksperckiej, czyli naszych uczniów.

Na zakończenie debaty prowadząca podziękowała zebranym za tak duże zaangażowanie. Podkreśliła również, że wszystkie wnioski oraz komentarze zostaną uwzględnione podczas planowania zmian. Uczniowie zostali poinformowani, że będą mogli zapoznać się z wynikami debaty na blogu szkolnym.

 

Naszym dodatkowym zadaniem będzie: „Zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole”.
 

Etapy naszej debaty :

1.      Diagnoza sytuacji (plusy i minusy).

2.      Poznanie potrzeb uczniów.

3.      Rozwiązanie problemów.

4.      Podsumowanie.

Mocne strony naszych lekcji wf:

 

Słabe strony:

 

-        piłka nożna (bo lubię wychodzić, bo rozwija zainteresowania) x6

-        koszykówka (bo lubię rzucać do kosza) x4

-        siatkówka x4

-        gimnastyka x3

-        wf na dworze x3

-        gry zespołowe x3

-        bieganie x2

-        praca w grupach

-        gra w piłkę (bo pani daje na to czas)

-        pani od wf

-        granie w zbijaka

-        samodzielne rozgrzewki

-        taniec

-        ćwiczenia z muzyką (relaksujemy się)

-        różnorodność (ponieważ nie robimy wciąż tego samego)

 

-        za mało lekcji wf x3

-        bieganie (bo łapie kolka, jest męczące) x2

-        za mało piłki nożnej x2

-        gimnastyka (nie rozwija żadnych zainteresowań, męczymy się) x2

-        zbyt mało wyjść

-        mało piłki ręcznej

-        mało piłki siatkowej

-        mało koszykówki

-        brak podchodów

-        samodzielne wybieranie drużyn

-        mało zawodów

-        mało SKS

-        za mało ćwiczeń na drabinkach

-        tańce

-        zbyt długa rozgrzewka

-        strata czasu na zbyt długie mówienie

-        układy cyrkowe

-        nie chcemy koszykówki i siatkówki

 

Propozycje uatrakcyjnienia lekcji wf:

-        2 godziny wf pod rząd  x6

-        krótsze, ale intensywniejsze rozgrzewki (są potrzebne, bo inaczej złamiesz sobie kręgosłup) x6

-        więcej wychodzenia na podwórko x5

-        więcej godzin wf x4

-        basen co miesiąc x3

-        zajęcia dodatkowe z kosza i piłki nożnej x2

-        więcej gimnastyki (rozwija nasze mięśnie) x2

-        milsza pani x2

-        więcej zajęć zespołowych (zbliżymy się do siebie) x2

-        współdecydować z panią Danusią o typie zajęć x2

-        więcej współzawodnictwa x2

-        mniej gwizdania

-        żeby pani wybierała grupy (bo dzieci się kłócą, gdy wybierają same)

-        wyjazdy na halę raz w miesiącu

-        nie tańczyć wcale

-        dłuższe lekcje (żeby ze wszystkim zdążyć)

-        łatwiejsze zadania

-        muzyka w tle

-        większa sala gimnastyczna

-        więcej pociągania

-        zajęcia z tańca

-        zajęcia z innymi klasami 1x w tygodniu

-        żeby pani z nami ćwiczyła i grała

-        nowa siatka i piłki

-        dyscyplina na wf

 

 58-562 Podgórzyn ul. Żołnierska 113        kontakt;  szkolapod2@wp.pl    tel. 75 7621477