AKTUALNOŚCI

Strona główna
aktualności 2015/2016
wydarzenia 2014/2015
archiwum do 2014
kalendarz szkolny.htm
plan lekcji
ogloszenia
zestaw podreczników
dowozy
świetlica szkolna
o patronie
koncepcja szkoly
Statut
kontakt

PROJEKTY EFS

multisport
3xR
przedsiebiorcza klasa
umiem pływać
NTŻ
wf z klasą
Inwestycja w samodoskonalenie
Chcemy być lepsi
Innowacyjny ekolog
Projekt dla rodziców
Ty też możesz się zmienić
RSwP
Pracownia przyrodnicza
SMOK

 

 

 

 

 

 

 

"Umysł nie jest naczyniem do napełniania, lecz ogniem do rozpalenia"  - Plutarch

 

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ORŁA BIAŁEGO W PODGÓRZYNIE

NA LATA 2011-2016

Opracowała dyrektor szkoły Aneta Watemborska

 

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie jest miejscem, gdzie każdy uczeń może odkryć swoje talenty i predyspozycje. Poznaje smak sukcesów i porażek. Dojrzewa społecznie. Przygotowuje się do aktywnego i twórczego życia. Rozwija kompetencje kluczowe.

 

MISJA SZKOŁY

 

·         Szkoła stwarza warunki umożliwiające każdemu uczniowi osiąganie sukcesów na miarę indywidualnych możliwości.

·         Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji.

·         Rozwija w uczniach potrzebę samokształcenia i doskonalenia się.

·         Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości.

·         Kształtuje ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na patologie społeczne.

·         Styl pracy nauczycieli jest oparty na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, wspierającymi szkołę w jej działalności na rzecz kształcenia i wychowania.

 

JAKI JEST NASZ CEL?

 

Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole:

1.      Spójność w systemie wychowawczym w relacji rodzic – nauczyciel.

2.      Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

3.      Niepowodzenia szkolne uczniów.

4.      Agresja i brak tolerancji.

5.      Zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

6.      Wyrównać braki edukacyjne uczniów.

7.      Wzmacniać relacje uczeń – nauczyciel – rodzic.

Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami i szkołą.

 

JAK REALIZUJEMY NASZE ZAMIERZENIA?

 

Metodą małych kroków zacieśniamy współpracę z rodzicami poprzez wspólne działania oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

JAKIMI KIERUJEMY SIĘ WARTOŚCIAMI?

 

ü  Uczciwość

ü  Szacunek

ü  Tolerancja i życzliwość

ü  Lojalność

ü  Odpowiedzialność

ü  Wrażliwość

ü  Więź ze środowiskiem

            więcej >>>

 

 58-562 Podgórzyn ul. Żołnierska 113        kontakt;  szkolapod2@wp.pl    tel. 75 7621477