SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZYNIE

 

pobierz

Nr 1/2014/2015

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

KLASA II

Nr dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

404/3/2013

 

 

 

 

 

 

404/4/2013

 

K. Bielenica,

M. Bura, M. Gromek, N. Gryzoń,

M. Heine,

E. Hryszkiewicz, G. Kilbach,

M. Kwil,

B. Lankiewicz,

M. Ogrodowczyk, B. Stępień,

W. Vargas

 

Elementarz XXI wieku. Klasa 2. Podręcznik cz. 1. Ćwiczenia cz. 1, 2. Matematyka cz. 1, 2. Muzyka. Teczka artysty,

 

Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia zintegrowane. Cz.3, 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Cz. 3, 4. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

2.

 

J. angielski

 

15/2/2009

 

 

V. Evans,

J. Dooley

 

 

Fairyland 2 + ćwiczenia

 

EGIS Sp.z o.o.

 

3.

 

Zajęcia komputerowe

 

228/2/2010

 

M. Kęska

 

Zajęcia komputerowe. Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 Religia – „Kochamy Pana Jezusa” (tylko podręcznik) - W. Kubik – WAM Kraków

Nr 2/2014/2015

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

KLASA III

Nr dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

404/5/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

404/6/2014

K. Bielenica,

M. Bura,

M. Gromek,

N. Gryzoń,

E. Hryszkiewicz, M. Kosińska,

G. Kilbach,

M. Kwil,

M. Ogrodowczyk, B. Stępień,

J. Winiecka-Nowak

 

 

Elementarz XXI wieku. Klasa 3 Podręcznik. Część 1. Ćwiczenia zintegrowane. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 1 i 2 Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej

 

Elementarz XXI wieku. Klasa 3. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia zintegrowane 3 i 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 3 i 4 Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Język angielski

 

15/3/2009

 

V. Evans,

J. Dooley

 

 

Fairyland 3 + ćwiczenia

 

EGIS Sp.z o.o.

3.

 

Zajęcia komputerowe

 

228/3/2011

 

Michał Kęska

 

Zajęcia komputerowe. Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3

 

Nowa Era Spółka z o.o.

Religia – „Przyjmujemy Pana Jezusa” (tylko podręcznik) - W. Kubik – WAM Kraków

 

Nr 3/2014/2015

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

KLASA IV

Nr dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

 

Język polski

 

 

 

551/1/2012

 

E. Horwath,

A. Żegleń

 

 

 

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej.

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii. Podręcznik z ćwiczeniami do klasy 4. Część 1,2

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

 

2.

 

Język niemiecki

 

336/1/2011

E. Krawczyk,

M. Kozubska,

L. Zastąpiło

und so weiter.  Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4 + ćwiczenia

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

 

3.

 

Matematyka

 

340/1/2011 

 

 

 

 

340/1/m/2013

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

Matematyka z plusem. Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej + ćwiczenia 3 sztuki

lub

Matematyka 4. Multipodręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej + ćwiczenia 3 sztuki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

4.

 

Zajęcia techniczne

 

295/2010

 

L. Łabecki,

M. Łabecka

Jak to działa ?

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych

dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. Z o.o.

 

5.

 

Historia i społeczeństwo

 

---

 

 

---

 

Nie będzie podręcznika ani zeszytu ćwiczeń.

 

---

 

6.

 

Przyroda

 

554/1/2012

M. Braun,

W. Grajkowski,

M. Więckowski 

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 4 + ćwiczenia + atlas do zestawu

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

7.

Zajęcia komputerowe

 

477/1/e/2012

 

Anna Wysocka, Paweł Wimmer

Zajęcia komputerowe z pomysłem. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 4.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

8.

Język angielski

669/1/2013

D. Todd,

T. Thompson, B. Abbs,

I. Freebairn

Today 1 + ćwiczenia

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

9.

Muzyka

552/1/2012

U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak-Drążek

Muzyka i my. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Religia – „Zaproszeni przez Boga” nowa wersja (tylko podręcznik) - WAM Kraków

Nr 4/2014/2015

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

KLASA Va i Vb

Nr dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

 

Język polski

551/2/2013

 

 

 

551/3/2013

 

 

 

 

551/4/2013

E. Horwath,

A. Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 1

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

2.

Język niemiecki

 

336/2/2012

E. Krawczyk,

M. Kozubska,

L. Zastąpiło

und so weiter. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 + ćwiczenia

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

 

3.

 

Matematyka

 

340/2/2013

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński,

P. Zarzycki

Matematyka z plusem. Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa wersja + ćwiczenia 3 sztuki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

4.

 

Zajęcia techniczne

 

295/2010

 

L. Łabecki,

M. Łabecka

Jak to działa ?

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych

dla klas 4-6 szkoły podstawowej (kupione w kl.IV)

Nowa Era Sp. z o.o.

 

5.

Historia i społeczeństwo

 

---

 

 

---

 

Nie będzie podręcznika ani zeszytu ćwiczeń.

 

 

---

 

6.

 

Przyroda

 

554/2/2013

M. Braun,

W. Grajkowski, M. Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 5 + ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o.

 

7.

 

Zajęcia komputerowe

 

373/2011

 

G. Koba

Zajęcia komputerowe

dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI (kupiony w klasie IV)

 

Migra Sp. z o.o.

 

8.

 

Język angielski

147/2/2009

 

 

B. Abbs, I. Freebairn, L. Kilbey, D.Łoś –Sapiejewska,

Sky High 1 + ćwiczenia

 

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

9.

 

Muzyka

 

552/2/2013

 

 

U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak-Drążek

 

Muzyka i my. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Religia – „Obdarowani przez Boga” nowa wersja (tylko podręcznik) - WAM Kraków

Nr 5/2014/2015

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

KLASA VIa i  VIb

Nr dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

 

Język polski

 

 

 

551/5/2014

 

 

 

551/6/2014

 

 

 

 

551/7/2014

 

Ewa Horwath,

Anita Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Część 1

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Część 2

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

2.

Język niemiecki

336/3/2012

E. Krawczyk,

M. Kozubska,

L. Zastąpiło

und so weiter. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6 + ćwiczenia

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

3.

 

Matematyka

 

 

 

61/3/10/S

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

P. Zarzycki

Matematyka z plusem. Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa wersja. + ćwiczenia 3 sztuki + Repetytorium szóstoklasisty
Sprawdzian na 100%. Matematyka.  

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

4.

 

Technika

 

295/2010

 

L. Łabecki,

M. Łabecka

Jak to działa ?

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych

dla klas 4-6 szkoły podstawowej (kupiony w kl.4)

Nowa Era Sp. z o.o.

5.

 

Historia i społeczeństwo

 

443/3/2014

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 szkoły podstawowej (bez ćwiczeń)

Nowa Era Spółka z o.o.

6.

 

Przyroda

554/3/2014

M. Braun,

W. Grajkowski,

M. Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 6 + ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o.

7.

 

Zajęcia komputerowe

 

373/2011

 

G. Koba

Zajęcia komputerowe

dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI (kupiony w klasie IV)

 

Migra Sp. z o.o.

8.

 

Język angielski

147/3/2009

 

 

B. Abbs,

I. Freebairn,

D. Bolton,

D. Łoś – Sapiejewska

Sky High 2 + ćwiczenia

 

 

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

9.

Muzyka

 

 

552/3/2014

R. Rataj,

W. Sołtysik

Muzyka i my. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Religia – „Przemienieni przez Boga” (tylko podręcznik) - WAM Kraków